SK Security Säkerhet Länkar Om oss Kontakt
SK Security

Consulting

Tjänster Säk Utbildning och stöd Hemsidor o Nyhetsbrev ITtjänster Båtnavigering Vad vet andra om dig?

Utbildning av personal och stöd i ITmiljön

Att stödja och utbilda personal och att övervaka funktion i nätverk genom praktiska åtgärder.

Ett bollplank för att få en bra ITlösning för organisationer som saknar egen ITorgansation.

Utarbetande av policys och planer, utbildning och kontroller

Utredningar vid befarad incidenter där man inte vill blanda in utomstående utan diskret hantera i stället.

Vi kan biträda såväl i stort som smått. Webbsidor, nätuppbyggnad, flyttning av lokaler och nät eller rädda data.

 

 

SK Security      Säkerhet      Länkar      Om oss      Kontakt