SK Security Consulting Säkerhet Länkar Om oss Kontakt

Tjänster Säk Utbildning och stöd Hemsidor o Nyhetsbrev ITtjänster Båtnavigering Vad vet andra om dig?

Genom förebyggande åtgärder minskas riskerna

Företag som inte behöver en ITspecialist, ITchef eller
en säkerhetsbefattning på heltid. Däremot kan en resurs som kan rådfrågas spara mycket tid och inte minst pengar. Det är ledningens ansvar att hantera dessa frågor och vi stödjer Er.

Vi handlägger Era säkerhetsfrågor anpassade till den omfattning som önskas.